چند روزی بود داشتم دنبال یه  PDF editor (و صد البته Pdf خوان) حرفه‌ای برای جایگزین کردن به جای  okular و Document Viewer در اوبونتو می گشتم بالاخره پیدا شد.

Master PDF Editor خیلی مورد پسند واقع شد.

برای نصب،  ترمینال را باز کرده و دستورات زیر را وارد کنید:

wget http://code-industry.net/public/master-pdf-editor_2.2.15_i386.deb

sudo dpkg -i master-pdf-editor_2.2.15_i386.deb