نسخه‌ی اندروید کتاب Hi Ubuntu منتشر شد.

کافه بازار به خاطر پولی بود انتشار برنامه موقتاً تحریمش کردم  ولی در اولین فرصت در کافه بازار هم قرار میدم

HiUbuntu.blog.ir