بعد از یک هفته بی خوابی و یاد گرفتن زبان برنامه نویسی سی شارپ امروز موفق به تحویل پروژه  شدیم.


خودم ،احمد قانعی ، یاسر کاشی  (هنگام رفتن به دانشگاه بعد از 48 ساعت بیداری)