مراحل نصب OpenGL و کتابخانه‌ی freeglut در اوبونتو

  1. نصب کامپایلر ++g

sudo apt-get install build-essential

         2. نصب OpenGL

sudo apt-get install mesa-common-dev

         3. نصب freeglut Libraries

sudo apt-get install freeglut3-dev

برای مراحل ۲و۳ می‌توانید مستقیم فایل را از اینجا و اینجا دانلود کرده و در زیرشاخه /usr/include/GL  قرار دهید.

تست:

نمونه کد opengl  را دانلود کرده و با دستورهای زیر کد را در ترمینال اجرا کنید.

g++ sample.cpp -lglut -lGL

./a.out

منبع: + +


 نصب OpenGL و کتابخانه‌ی freeglut در ویندوز

  1. مراحل نصب و اجرا OpenGL در Visual Studio
  2. مراحل نصب و اجرا OpenGL در ++Dev
  3. مراحل نصب و اجرا OpenGL در CodeBlocks و MinGW

اینم لینک آموزش OpenGL