در این آموزش از Ubuntu 14.04 استفاده شده است.

ترمینال را با کلید‌های Alt+Ctrl+T باز کرده و دستورات را به ترتیب وارد کنید.


قدم اول: نصب آپاچی

sudo apt-get update

sudo apt-get install apache2

در صورت درخواست رمز عبور، آن را وارد نمایید.« حواستان باشد هنگام وارد کردن رمز در ترمینال زبان سیستم خود را EN کنید»

بعد از چند لحظه « این زمان بستگی به سرعت اینترنت شما دارد اگه مثل دانشگاه یزد باشه که بدبختی!» نصب تمام می‌شود. برای تست وارد لوکال‌هاست شوید. http://localhost حالا باید صفحه‌ای مانند این مشاهده کنید.


قدم دوم: نصبMysql

دستورات زیر را به ترتیب در ترمینال  وارد کنید.

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

 sudo mysql_install_db

 sudo mysql_secure_installation

حالا رمز Mysql را از شما می‌پرسد. رمز دلخواه را وارد کنید و اینتر بزنید و دوباره رمز را وارد کرده و مجدد اینتر بزنید.
دیگر پرسش‌ها  را می‌توانید با Y (بله) N (خیر) پاسخ دهید.


قدم سوم: نصبphpMyAdmin

ابتدا دستور زیر را وارد کنید.« در بین راه نیز از شما می‌پرسد رمز دلخواه را وارد کنید»

sudo apt-get install phpmyadmin

سپس فایل کانفیگ آپاچی را با یکی از دو دستور زیر باز کنید« ادیتورهای nano و Geany»

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

sudo geany /etc/apache2/apache2.conf

در انتهای فایل باز شده این خط را اضافه کنید

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

اگر از ادیتور nano استفاده کردید، برای خروج CTRL-X را بزنید و برای ذخیره شدن فایل Y را فشار دهید.

حالا آپاچی را ری‌استارت کرده

sudo service apache2 restart

و از طریق این لینک localhost/phpmyadmin وارد phpMyAdmin شوید.« نام کاربری :root»


قدم چهارم: نصب PHP

ابتدا دستور زیر را وارد کنید

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

بعد از تمام شدن این مرحله، یا یکی از دو دستور زیر فایل dir.conf  را باز کنید:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

sudo geany /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

حالا باید در فایل باز شده دنبال بخشی شبیه زیر باشید

 DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

وآن را به صورت زیر تغییر دهید.« تغییر مکان index.php »

DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm


قدم پنجم:نصب و تست خورده کاری ‌ها


نصب ماژول PHP

برای نمایش فهرست اکستنشن‌ها دستور زیر را وارید کنید.

apt-cache search php5-

 دستور زیر را وارد کرده تا اکستن‌شن‌های پرکاربرد نصب شود.

sudo apt-get install php5-cli php5-curl php5-gd php5-mysql php5-sqlite php5-mcrypt


 تنظیمات آپاچی

با دستور sudo nano در دو فایل 

/etc/apache2/apache2.conf و /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

را پبدا کرده و باز کنید ، در فایل‌ها به دنبال /var/www/html  بگردید و به شکل /var/www/ تغییر دهید.« ‌html پاک شده »

تغییرات را ذخیره «CTRL-X و Y » و آپاچی را ری‌استارت کنید.

sudo service apache2 restart


تست PHP

فایلی با نام test.php را در مسیر var/www/test.php ایجاد کرده و این کد را در فایل قرار دهید.

<?php   phpinfo();   ?>

حالا وارد آدرس http://localhost/test.php شوید و باید صفحه‌ای مانند  این را مشاهده کنید.