♣ فردا سه شنبه تنها روزی که می تونیم از برکات طرح ضیافت استفاده کنیم

♣  به زور بیرونمون می کنند 
♣  ساعت 8 امتحان داریم
♣  واسم دعا کنید
♣  مامانم بهم زنگ زد گفت دل تنگت شدم همچون من که دلتنگشم
♣  هیچ کسی تو خوابگاه نیست من تنهای تنها
♣  تنهایم منو یاد این شعر میندازه:
♣ هرشب میان مقبره ها راه می روم
♣  شاید هوای زیستنم را عوض کنم

♣  یه خبر خوب هم شنیدم که هم رشته ایم(و هم اتاقی اینده) امیر کفشدار گوهر  شادی تو مسابقات جهانی برنامه نویسی بلغارستان برنز گرفته
♣  این مدالش نبود که من رو خوشحال کرد بلکه دعوتمون کرد اول ترم پیتزا ایدا
♣    امروز تو دانشکده می چرخیدم که به چند تا سوژه جالب برخوردم که ازشون     عکس گرفتم