بعد از دو هفته‌ی نسبتا سخت از پس میانترم ها بر اومدم! الان فقط وقت خوش گذرونی هد!


هم خوابگاهی‌های خوب: سید مجتبی مهرداد و علی دل‌آشوب
       
شب به یاد ماندنی در باغ دولت آباد