میبد گردی یاسر

از راست به چپ خودتون:  خودم،یاسر کاشی آلاشتی،حمید زارعی،محمد زارعی،علی زارعی
 

یک روز برفی در یزد

عباس جعفری ، خودم

مراسم شاه توت چینی در خوابگاه

سید مجتبی مهرداد و خودم

آخرین جلسه هماهنگی بین بخش دانش‌اموزی و دانشجویی مسابقه بازی ریاضی
ساعت ۱۲ میدان نعل اسبی


ار راست به چپ خودتون: خودم، محمد مهدی جهان آرا، امیر کفشدار گوهر‌شادی
گیرنده عکس: سعید طامه بید‌گلی

 


پایان مسابقه بازی ریاضی

از چپ به راست خودتون:کیف سوالات ،خودم،کیف پاسخ‌ها، یاسر کاشی‌آلاشتی، سعید طامه‌بیدگلی


تولد یکی از دوستان ، خونه یکی از دوستان

از راست به چپ خودتون:
 محمد شریفی ، فرید‌الدین خورشیدی، سید سبحان مکی،خودم، پراید۲۰میلیونی، احمد قانعی، رامین وکیلی،سید سعید دهقانی
گیرندگان عکس: محمد بیطرفیان،عارف دهقانی زاده، یاسر کاشی‌آلاشتی

یاد اون روز‌گار بخیر