از فرط بیکاری اومدم اینجا تا یه کم چرند بنویسم  و برم!!
کی باشه واسه جوانان تفریحات سالم بزارند       تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

فعلا تا حذف و اضافه  ، دروس من عاجز بدین شرح هست

موندم این ترم قراراه چه گلی به سر خود بزنم!!!   تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

مبانی علم اقتصاد تالیف دکتر روز بهان تدریس دکتر زهره طباطبایی نسب 

ساختمان داده تالیف دکتر قدسی تدریس دکتر فرشی (----)

نظریه زبانها ماشینها ترجمه دکتر صراف زاده تدریس دکتر علمبردار میبدی(از قضا همشهری در اومدیم!!) 

مبانی ترکیبیات تالیف دکتر .......تدریس دکتر سعید علیخانی

مبانی احتمال تالیف دکتر حمزه ترابی تدریس مژگان بقایی پور

نکته جالب در دانشگاه یزد در رشته علوم کامپیوتر اینکه :

اساتید مرد با نام خانوادگی و اساتید خانم با اسم کوچیک صدا میشند ......    مهدیه ، گلپر ،نیره ، به تازگی هم مژگان   تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (کی باشه از دسته دروس عمومی یه نفس راحت بکشم!!!) 

تربیت بدنی ۲ اگه خدا قسمت کنه شناایمان ایکس

فعلا   تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

پ.ن.۱ تازه یادم رفت بگم چون این ترم دکتر فرشی(مدیر گروه علوم کامپیوتر) برنامه دانشکده ریاضی رو چیدن خیلی به نفع من (من استعاره از بچه های علوم کامپیوتر) شده خدا به درجات استاد بیفزاید

تاریخ تحلیلی  ۱۲/۳/۹۲

منطق۱۸/۳/۹۲

۲۲/۳/۹۲  باید هم ساختمان بدم هم اقتصاد

۲۳/۳/۹۲  ترکیبیات(یعنی ۳ تا امتحان تو دو روز )

 

۲۸/۳/۹۲ مبانی احتمال

۲۹/۳/۹۲ مبانی نظریه محاسبات(۲ تا پشت سره هم)

دیگه هم امتحانی نمی مونه!!!!