از امروز رفتم تو ایام فرجه!!!
داشتم دروس رو جمع می کردم دیدم به به تا قیامت هم بشینم نمی تونم همه درسا رو جمع کنم!!
ریاضی۳ (نهم دی) جبر خطی و خم هاو سطوح درجه ۲ + کمی معادلات دیفرانسیل(روز آخر اضافه شده!!)
برنامه سازی پیشرفته (سیزده دی) کمپلت از اول باید بخونم!!!(خودم نا امید شدم!!!)
جبر خطی و ماتریس ها(هفدهم دی) فقط تبدیل خطی هنو (معادل حدودأ) ۱۰۰ تایی تمرین مونده که باید حل کنم.(خدا به دادم برسه!!)
معادلات دیفرانسیل (۲۴ دی)۷ روز وقت دارم هرچی میخواد باشه!!!
اندیشه اسلامی ۱(۲۶ دی)ملکه ی عذاب من(از این درس بیشتر از ریاضی می ترسم!!!)

پ.ن.۱. برنامه نویسی پیشرفته هم باید یه برنامه بنویسم که قسمت هایی که مال کلاس بوده نوشتم اما قسمت هایی که با فایل هست .....(فکر نکنم نتونم تموم کنم!!!)
این سایت هم مرجع خوبی واسه نوشتن برنامه بوده!!