روزی که آلبرت انیشتن از آن میترسید احتمالاً بالاخره رسید:

 من از روزی میترسم که تکنولوژی از تعامل انسانی پیشی بگیرد. چنین روزی ، جهان نسلی از احمقها خواهد داشت.

 دور هم در کافی شاپ در حال خوردن قهوه

 یک روز زیبا در ساحل

 هواداری تیم محبوب

 یک شام دلچسب در یک رستوران با همراهی دوستان

 یک قرار دو نفره برای آشنایی بیشتر با روحیات یکدیگر

 لذت بردن از یک همراهی دوستانه

 

 درس خواندن دسته جمعییک قرار عاشقانه و لذت بخش