امروز موفق شدم بعد اندی سال ساعت 3 نصفه شب بیدار بشم برم سلف واسه سحری..دلیل موفقیتم هم این بود که تا ساعت 2  نصف شب داشتم دوستان رو واسه نماز شب بیدار می کردم 
اقا جونم بگه که ساعت 4/5 نماز خوندیم خوابیدیم
باز ساعت 7 بیدار شدم رفتم کلاس چند تا عمامه به سر اومدند درس دادند و رفتند !!!!!!!!!!
یه سوال پرسیدم اخوند توش موند!!!!!!!!!!
گفتم میدونید که قطب شمال و جنوب  6 ماه روز و 6 شما شب هست گفتم اگه یه مسلمون بخواد نماز بخونه چطوری باید بخونه!!!!!
استاد همون جا میخ کوب شد!!!!!!!
ساعت 1 اودیم(آمدیم) رفتیم دوش گرفتیم و خوابیدم تا ساعت 7
حدودا 6 ساعتی خوابیدم
افطار که کردیم اومدیم فیلم اسپارتاکوس دیدیم و یه۲ ساعتی هم نقد کردیم چون همش صحنه بود کمی طول کشید 
الان هم موقع اینه که دوستان رو واسه نماز شب بیدار کنم