دستور نویسی در Terminal - بخش اول

ترم گذشته توسط یکی از دوستانم با سیستم عامل لینوکس آشنا شدم و به خاطر ویروس ناپذیر بودن آن شروع به یادگیری آن کردم. مهمترین بخش در لینوکس ترمینال است. تمام لینوکس‌ها در قدیم توسط دستور نویسی در Terminal هدایت می‌شده مانند محیط Dosدر ویندوز ، اما کمی پیشرفته تر.
وقتی برنامه Treminal را باز می‌کنید (Ctrl+Alt+T) در اولین خط آن با دستور زیر مواجه می‌شوید

naser@naser-pc :~$

قبل از @ نام کاربری  و بعد از آن نام دستگاه نشان داده می‌شود و ~ مسیر home/naser/ را نشان می‌دهد.

 

اما دستورات در Treminal !!!

نکته: ترمینال نسبت به حروف بزرگ و کوچک و  Space حساس است!!!

 

دستور cd : برای ورود و خروج از فولدر

برای ورود به فولدر Downloads از دستور:                                         cd Downloads 
برای خروج از فولدر Downloads از دستور :                                                    .. cd 

 دستور ls : برای دیدن محتویات فولدر

در ترمینال ، ls را تایپ کنید و Enter را بزنید سپس نام فولدر را بزنید.

ساختن فولدر math ‌از دستور :                   mkdir math 
حذف فولدر math ‌از دستور :                      rmdir math 
 مثلا من میخواهم در فولدر Darss یک پوشه بنام math ایجاد و سپس حذف کنم:

دستور sudo : برای انجام کار و ورود به محیط root  با پسورد
دستور apt-get : برای نصب /حذف/ اپدیت نرم افزار های لینوکس مانند vlc

sudo apt-get install vlc
sudo apt-get remove vlc
sudo apt-get upgrade vlc