ترجمه سوال :   ProjectEuler Problem 2 : Even Fibonacci numbers

هر عدد از دنباله فیبوناچی از جمع دو عدد قبلی بدست می آید. با شروع از اعداد 1 و 2، می توان دید 10 عدد اول این دنباله به این صورت خواهد بود:

1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، ...

همه اعداد دنباله فیبوناچی که از چهار میلیون کوچکترند را در نظر بگیرید، مجموع اعداد زوج این مجموعه را بیابید.

به خاطر قوانین بلاگ انتشار برای عموم آزاد نیست . برای دریافت رمز فایل  ایمیل خود را در نظر خصوصی قرار دهید !!!